Radka_Svatosova

Radka Svatošová

Věnuje se bylinkářství v kontextu původních slovanských a keltských tradic a tématům soběstačnosti. Zabývá se využíváním našich místních bylin v léčitelství, v kuchyni a v kosmetice. Od roku 2017 připravuje pravidelná povídání o bylinkách pro Český rozhlas a své texty publikuje v časopise Regenerace a dalších médiích. Od roku 2023 připravuje bylinkové vstupy do pořadu České televize Sama doma. V roce 2023 vydala u nakladatelství Eminent knihu Domácí soběstačnost. Jejím inspirátorem, učitelem a blízkým spolupracovníkem je známý moravský bylinkář Vláďa Vytásek. Je zakladatelkou a lektorkou bylinkové školy Zelená louka, kterou každoročně procházejí stovky účastníků a jejíž akce a kurzy probíhají po celé republice.

Léčivé bylinky ve všech podobách jsou její cestou a velkou radostí: „ Přitom jsem od raného dětství trpěla těžkou alergií na travní pyly. Kvůli tomu jsem místo botaniky vystudovala na Univerzitě Karlově andragogiku – tedy obor zabývající se vzděláváním dospělých. I tak jsem od malička stále něco pěstovala, zkoumala, nosila si do přírody atlasy rostlin – a sbírala bylinky.“

Její profesní cesta už od začátku vedla k práci s lidmi a pro lidi - k sociální práci a pomoci lidem se zdravotním postižením. Od roku 2021 vede redakci časopisu MOSTY, který je určen právě lidem s handicapem. „Vlastně svou profesi ani nevnímám jako práci – spíš jako radost z tvoření, pomáhání a setkávání“, říká Radka Svatošová. A tvořivost je jejím největším motorem.

Od roku 2012 s manželem Pavlem buduje certifikovanou přírodní zahradu v Nemošicích u Pardubic, kde má prostor i na pěstování bylinek včetně vzácné růže stolisté. Tady žije s celou svou rodinou – dvěma dětmi, které už si hledají vlastní cestu v životě, třemi kočkami, třemi slepicemi a se spoustou dalších přátel z živočišné i rostlinné říše.

“Cest, jak se vracet ke zdraví, jak porozumět sám sobě a svému tělu, je mnoho. Pro mě to jsou právě bylinky. Jsou pro mě důkazem, že nejúčinnější lékárna se může nacházet v malé zahrádce u našeho domu. Věřím, že opravdu každý v sobě může najít odhodlání si pomoci. Naše příroda nám nabízí mnoho darů k léčení, ale taky do kuchyně a pro naši krásu.”

Více na www.radkasvatosova.cz a www.zelenalouka.cz